Zwracam uwagę na to, jak się czuję.Tworzę w stanie wzorcowym.