Dzisiaj nie ma już ciekawości.
Dzisiaj wszyscy wszystko wiedzą. Świat ekspertów nie umiejących sobie pomóc, ale chcacych pomagać innym….

Ciekawość prowadzi do magii. Do cudu. Do sukcesu. Do radości. Do szczęścia.